• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Doradztwo biznesowe

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw i dotyczy pozyskiwania wszelkiego rodzaju finansowania oraz zarządzania finansami i wolnymi środkami. Zajmujemy się profesjonalnym zarządzaniem relacjami z instytucjami finansowymi oraz pomagamy w bezpiecznym wykorzystaniu źródeł finansowania.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania od wstępnego audytu zdolności kredytowej i oceny projektu inwestycyjnego, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji finansowej dla instytucji, negocjacje warunków cenowych i kowenantów, po uruchomienie środków i dalszą współpracę z instytucją finansową. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania dla inwestorów realizujących:

 • komercyjne projekty deweloperskie – galerie handlowe, centra logistyczne, biurowce,
 • projekty deweloperskie mieszkaniowe,
 • projekty z branży IT, medycznej i nowych technologii,
 • projekty z branży turystycznej – hotele, pensjonaty, wynajem łodzi,
 • projekty związane z ochroną środowiska – biogazownie, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe,
 • projekty inwestycyjne z branży spożywczej, paliwowej, drzewnej i innych.

Sporządzamy biznes plany, analizy ekonomiczno-finansowe oraz wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Analizujemy sprawozdania finansowe i opracowujemy plany ich restrukturyzacji.

Doradzamy przy restrukturyzacji zadłużenia i negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Świadczymy usługi outsourcingu kontaktów z instytucjami finansowymi: profesjonalne zarządzanie relacjami obejmujące bieżący kontakt, dostarczanie informacji, dokumentów, składanie wniosków, uzyskiwanie finansowania, itp. Outsourcing oferujemy w ramach comiesięcznego abonamentu lub współpracy doraźnej. 

Nasza usługa to nowość na rynku. Nie wszystkie firmy zatrudniają pracowników delegowanych do kontaktów z instytucjami zewnętrznymi. Wprowadzenie miesięcznego abonamentu pozwala na ograniczenie kosztówzwiązanych z zatrudnieniem specjalistów na etacie. Usługa pozwala także poprawić wizerunek firmy na rynku, uzyskać korzystne warunki finansowania i ograniczyć koszty funkcjonowania. 

Organizujemy przetargi w imieniu firm na kompleksową obsługę bankową: pozyskiwanie wszelkiego rodzaju finansowania, cash management, finansowanie handlu, transakcje walutowe. Usługa może być oferowana w pakiecie z usługą outsourcingu kontaktów z instytucjami finansowymi. 

Pozyskujemy finansowanie dla projektów inwestycyjnych. Zakres usługi obejmuje:

 • wstępny audyt projektu inwestycyjnego,
 • przygotowanie biznes planu wraz z prognozami finansowymi,
 • przygotowanie dokumentacji zgodnie z wymogami instytucji zewnętrznych,
 • negocjacje warunków finansowania i kowenantów umownych w imieniu Klienta oraz ocena poszczególnych ofert,
 • nadzór nad uruchomieniem finansowania, przebiegiem inwestycji w obszarze finansów oraz jej rozliczenia,
 • stały kontakt w imieniu Klienta z instytucją zewnętrzną.

Sporządzamy analizy, audyty i raporty na potrzeby optymalizacji bieżącej działalności firmy:

 • ocena wiarygodności płatniczej kontrahentów na podstawie sprawozdań finansowych,
 • wsparcie w zakresie zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa w obszarze należności, zapasów, zobowiązań,
 • ocena sprawozdań finansowych firmy wraz ze wskazaniem czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę instytucji zewnętrznych,
 • prezentacja możliwych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji sprawozdań finansowych i nadzór nad realizacją planów restrukturyzacji,
 • opracowanie działań mających na celu poprawę wizerunku firmy w oczach instytucji zewnętrznych.

Pozyskujemy dotacje unijne na rozwój firmy:

m.in. RPO Województwa Podlaskiego, RPO Warmia i Mazury, PO Polska Wschodnia, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko.