• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Doświadczenie

Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w finansowaniu przedsiębiorstw zdobyte zarówno w największych instytucjach finansowych w Polsce, jak i w największych przedsiębiorstwach w regionie. Posiadamy praktyczną wiedzę z zakresu oceny zdolności kredytowej, analizy opłacalności inwestycji, zarządzania płynnością, pozyskiwania finansowania, negocjacji warunków, zabezpieczania ryzyka walutowego. 

Zajmowaliśmy się opracowywaniem wniosków kredytowych wraz z negocjacją warunków i strukturyzacją m.in. następujących transakcji: kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, faktoring zwykły i odwrotny, kredyty unijne, kredyty deweloperskie, kredyty ekologiczne, gwarancje, promesy kredytowe, akredytywy, wykup wierzytelności, linie wielocelowe, finansowanie spółek celowych. Współpracowaliśmy z firmami z branży spożywczej, budowlanej, drzewnej, turystycznej, medycznej, spółdzielniami mleczarskimi. Przeprowadzaliśmy transakcje z firmami o przychodach przekraczających 2 mld PLN. Braliśmy udział w przygotowaniu finansowania dla deweloperów, galerii handlowych, hoteli, biogazownii i wielu innych.