• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

Usługa Zewnętrzny Dyrektor Finansowy ma zapewnić przedsiębiorcom profesjonalne wsparcie w obszarze finansów i controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Usługa jest polecana szczególnie dla Spółek, które nie posiadają w swojej strukturze organizacyjnej stanowiska Dyrektora Finansowego. Odbiorcą mogą być również firmy chcące zbudować od podstaw Dział Finansowy lub Dział Controllingu.

W ramach świadczonych usług możemy również wesprzeć istniejący Dział Controllingu lub Dział Finansowy. Korzyści płynące z posiadania wsparcia w postaci Zewnętrznego Dyrektora Finansowego to przede wszystkim dostęp do wiedzy i doświadczenia z zakresu finansowania działalności oraz szeroko rozumianego zarządzania finansami oraz wolnymi aktywami Spółki. Ponadto usługa zapewnia mniejsze koszty wynikające z elastycznego wykorzystania zakresu usługi, w zależności od bieżących potrzeb.

Zakres naszej oferty w szczególności obejmuje:

 • analizę kosztów działalności,
 • opracowanie planów finansowych i długoterminowej strategii finansowej,
 • sporządzanie okresowy analiz finansowych, raportów i prognoz,
 • dobór, pozyskanie i obsługa finansowania,
 • poprawa wizerunku w ocenie zewnętrznych instytucji finansowych,
 • reprezentowanie klienta w kontaktach z instytucjami finansowymi.
 • optymalizacja wskaźników wpływających na ocenę ryzyka finansowego,
 • doradztwo w obszarze kompetencji Dyrektora Finansowego,
 • zarządzanie płynnością finansową,
 • opracowanie i wdrożenie procedur zabezpieczania ryzyka kursowego.